Praktiske Oplysninger

Praktiske Oplysninger

Reservation af plads -brug én af følgende:

  • Send en mail med dine ønsker - dof.bramsnaesskibby@gmail.com
  • Ring på 30 649 642
  • Bemærk at tilmelding er bindende for hele sæsonen

Indbetaling

Senest en uge efter tilmelding.

Hvem kan deltage?

DOF Bramsnæs Aftenskoles & DOF Skibby Aftenskoles kurser er åbne for alle uanset hjemstedskommune.

Fuldt cpr. nr. for udenbys

I henhold til Folkeoplysningslovens regler for opkrævning af mellem kommunal refusion bedes alle "udenbys" kursister opgive det fulde cpr. nr.

Start

Datoen står anført ud for hvert enkelt kursus. Der udsendes ikke mødekort. Din kvittering er dit mødekort.

Priser

Prisen er angivet ved hvert kursus. På kurser med mere end 40 Lektioner, kan kursusgebyret indbetales i 2 rater. Første rate skal betales ved kursus start, 2. rate en måned senere.

Tilbagebetaling

Vi tilbagebetaler med et smil, såfremt du afmelder dig senest 14 dage før kurset starter, dog fratrækkes et administrationsgebyr på kr. 100. Hvis vi må aflyse et hold tilbagebetales hele det indbetalte beløb.

Ønsker du at stoppe i en undervisningsperiode, kan vi desværre ikke refundere indbetalingen, da tilmelding er bindende for hele sæsonen.

Undervisningsmaterialer

Udgifter til materialer, bøger m.v. er ikke indregnet i kursusgebyret og skal betales særskilt. Anskaffelse og afregning efter aftale med underviseren.

OBS!! - DER TAGES FORBEHOLD FOR TRYKFEJL I PROGRAM OG PÅ HJEMMESIDEN.