DOF-Skibby Aftenskole tilbyder folkeoplysende voksenundervisning i henhold til folkeoplysningsloven.

Skolen er tilknyttet Dansk Oplysnings Forbund - Landsorganisationen for ca. 250 folkeoplysende aftenskoler/foreninger, som er uafhængige af partipolitik.

Se mere om forbundet på www.danskoplysning.dk

Skolen bliver drevet af en skoleleder, som er ansvarlig for den daglige drift.

Aftenskolens Formand:

Torben H. Madsen 

 

Skoleleder:

 Brian Hornuff